Renesans urbanizacji furlandzkiej

Fur-urboFurlandia mimo swojego peryferyjnego położenia coraz mocniej się urbanizuje. Obecnie na obszarze ok. 57 tys. km kwadratowych położonych jest pięć miast: Agendart, Alhambra, Buuren, Rodo i Segali. 4 spośród nich w różnych okresach historii Furlandii pełniły lub pełnią role miast stołecznych – najwcześniej było to Segali (stolica Państwa Segali oraz I i II Królestwa Furlandii), następnie Alhambra (stolica III Królestwa i Księstwa), Buuren (stolica Księstwa, obecnie siedziba Księcia) oraz Agendart (konstytucyjna stolica Zjednoczonego Księstwa). Dzięki temu królewskie lub książęce odciski widać wyraźnie w każdym z tych polis. Do tego Rodo – ośrodek wypoczynkowy na Małej Furii, było w przeszłości istotnym centrum handlu i bazą kolonizacji. Stąd właśnie Furlandczycy wyruszali na podbój zachodniej Moreniki odkrywając nowe lądy i państwa. Obecnie miasto może pochwalić się honorowym obywatelstwem Jego Królewskiej Wysokości Artura Piotra. Rodo jest także istotnym punktem na mapie gospodarczej Królestwa – tutaj ma siedzibę Korporacja SeKoDre – najpotężniejsze dreamlandzkie przedsiębiorstwo powstałe kilka lat temu z sojuszu z Senioralnymi Kolejami Dreamlandzkimi. Rodo ma też jedną z najstarszych w Królestwie linię tramwajową i linię szybkiej kolejki miejskiej. Praktycznie rzecz biorąc to kolebka kolejnictwa. Port morski w Rodo ciągle się rozrasta, gdyż obsługuje spory ruch frachtowców – na wyspę przywozi się surowce do produkcji taboru kolejowego, maszyny, podzespoły i części do środków transportu. Z wyspy wywozi się produkty finalne – głównie coraz nowocześniejsze lokomotywy, wagony pasażerskie i towarowe, nawet całe składy.

Dzięki swoim ośrodkom miejskim Furlandia zajmuje drugie miejsce pod względem wskaźnika gęstości miast w Królestwie*.

Ostatnio rozwijają się jednak także osady „zamknięte” palatynatu. Słowo zamknięte zaczyna odchodzić do lamusa, gdyż w kolejności chronologicznej: Tryburg nabiera znaczenia jako centrala dystrybucji energii elektrycznej produkowanej w okolicznej hydroelektrowni nazwanej właśnie od tej osady, plany związane z czystą energią spółka energetyczna FGE ma też wobec osady Proburg na Małej Furii – ma tam powstać farma wiatrowa, a już teraz firma wykupuje grunty i projektuje infrastrukturę. O Furburgu zaczęło być głośniej jesienią w kręgach związanych z marynarką wojenną. Mundurowi zjawili się w tej osadzie i zaczęli ją adoptować pod potrzeby floty wojennej. Szczególnie ważny jest port – baza wypadowa dla sił morskich na całą zachodnią Morenikę i podczas rejsów do Elderlandu. Izograd z kolei leżący w centrum Wielkiej Furii został połączony pod koniec ubiegłego lata linią kolejową z Segali – powód? Wydobycie węgla z okolicznych wysokokalorycznych złóż. Izograd może odegrać istotną rolę w przyszłości, ponieważ leży w obszarze, gdzie znajduje się także żelazo, miedź, boksyty, a ostatnio odkryto także fosforyty, cynk i ołów. Co więcej krajowa A2 z Buuren do Segali biegnie właśnie tędy, a odnoga na północ – trasa B2 do Ermeny – osady otwartej niedawno, gdzie wprowadził się Hrabia nowoutworzonego lenna. Ermena jest najdalej na północ wysuniętą miejscowością Wielkiej Furii – nieopodal znajdują się powulkaniczne góry – Wzgórza Ermeńskie oraz dziewicze puszcze: Ermeńska i Helmarska – z ich otulin czerpie się drewno – ważny surowiec przemysłowy osady. Stolarka ermeńska stała zawsze na wysokim poziomie**. Pod koniec ubiegłego roku sprzęt budowlany wjechał także do doliny rzeki Eldo (prawy dopływ górnej Alhy), gdzie wzniesiono ekspresowo małą osadę górniczą Eldolike. Furland Gold Company, jak nazwa wskazuje, rozpoczyna tam wydobycie złota.

Jak widać, każde miasto i osada ma swoje przeznaczenie. Każda miejscowość ma być unikalna i nabierać znaczenia, rozgłosu i wyjątkowych walorów. Do grona 5 miast można doliczyć zatem 1 osadę lenną i 5 innych, których otwarcie na masowe osadnictwo i rozkwit jest tylko kwestią czasu. 11 aktywnych miejscowości w Furlandii będzie istną eksplozją urbanizacyjną.

* Wartości wskaźników: Webland 11,126; Furlandia 8,741; Surmala 6,865 (z tym, że wskaźnik dla Surmali byłby wyższy i wynosił 11,442 gdyby nie niejasny status kilku jej miast, które zamierzano zamknąć); Morland 4,196 i Luindor 1,453.

** W każdym z miast stołecznych w historii Furlandii znajdują się dziedzictwa kultury materialnej mającej korzenie w Ermenie – w Pałacu Atving w Buuren około 40% zabytkowych mebli wykonali rzemieślnicy ermeńscy. Unikatowe egzemplarze XIV-wiecznych mebli zamkowych z Segali ocalały po pożodze wojny furlandzko-weblandzkiej lat 1870-1875 i dzisiaj można je oglądać w Twierdzy Segalijskiej. Ermeńscy stolarze wykonywali meble też na inne dwory.