Mikołajkowa akcja władz Księstwa

Władze Zjednoczonego Księstwa  ogłosiły, iż w okresie do 6 grudnia br., tj. dnia, w którym tradycyjnie obchodzi się tzw. Mikołajki, możliwe jest przesyłanie listów z życzeniami, prośbami i innymi petycjami w dowolnej sprawie z gwarancją pozytywnego ich rozpatrzenia. Krótko więc – będzie życzenie – będzie też prezent. Dwór Książęcy chce w ten sposób promować postawę ciągłego kontaktu z władzami, ubiegania się o załatwienie najróżniejszych spraw, udzielenie informacji czy pomocy w danej dziedzinie. Jest to naturalna powinność władzy, której celem jest zaspokajanie potrzeb indywidualnych i zbiorowych, a tym samym więc pełnienie służby publicznej. Obywatele Zjednoczonego Księstwa mogą więc nie tylko korzystać z przysługujących im praw, ale dzięki mikołajkowej akcji sięgnąć z swoimi aspiracjami lub żądaniami jeszcze dalej – wszystko zależy od ich kreatywności, inwencji, oraz, co chyba najważniejsze – śmiałości. Władze są otwarte na śmiałe wyrażanie swoich inicjatyw i gotowe są je spełniać, wspomagać mieszkańców w ich realizowaniu. Publicznie złożona deklaracja, iż każda prośba zostanie zaspokojona jest kuszącą ofertą, dlatego w inicjatywie władz w Książęcym Mieście Buuren należy szukać szansy i zachęty do nieskrępowanego wyrażania swoich opinii, zdania oraz żądań. Dwór Książęcy ma uważnie ich słuchać. Przebieg akcji prześledzimy, a ja jej finale sprawdzimy co udało się dzięki niej zrealizować.