Powszechne uwłaszczenie

Podstawowym sposobem wyposażenia obywateli w dobra jest nadanie lub przyznanie im ziemi, która wszak należy im się z tytułu zamieszkania – wszystkim w jednakowym stopniu. Z tej możliwości skorzystały dzisiaj władze Zjednoczonego Księstwa. Książę wydał dekret uwłaszczający wszystkich mieszkańców. Od jutra mają oni prawo nabycia nieruchomości mieszkalnej nieodpłatnie, w dodatku dowolnie wybranej (pod warunkiem lokalizacji na terenie Prowincji). Zamysł ten wynika z faktu, iż wszyscy obywatele są równi, a poprzez swoją obecność na ziemi Unii Saudadzkiej i dowolnie podejmowaną działalność lub bytowanie są oni uprawnieni do wejścia w posiadanie ziemi, na której swoje piętno odciskają w różny sposób. Uwłaszczenie ma być więc przyczynkiem do budowy podstaw bezpieczeństwa i dorobku obywateli, w dodatku sprawiedliwie dystrybuowanym. Dodatkowo zapewniono wasali – Siergiusza Asketila (Margrabiego Alizonu) i Hansa von Witta (Hrabiego Ermeny), iż w razie przekazywania nieruchomości w lennach, do których prawa własności posiadać będą lennicy, Skarb Prowincji wypłaci rekompensatę za ich nieodpłatne zbycie. Stanowi to więc dodatkowy bodziec dla wasali do aktywizacji ich polityki osadniczej i przyciągania mieszkańców, gdyż będzie to także opłacalne.

Jednocześnie uwłaszczenie jest sposobem na nabycie praw do rządzenia – jeśli bowiem obywatel Unii Saudadzkiej wybierze nieruchomość położoną w Palatynacie Luindoru nabędzie wówczas dodatkowe prawa do głosów na Sejmiku Feudałów (samorządzie lokalnym Luindoru). Należy powiedzieć więcej – jeśli zamieszka w stolicy Luindoru – Saudade, nabędzie także prawa do udziału w Radzie Miasta. Widać więc wyraźnie, że władze chcą się dzielić nie tylko majątkiem, ale i samą władzą. Także poprzez posiadanie wiedzie droga do panowania.