Kolejne etapy „Wielkiego Projektu”

Wielki Projekt, z założenia miał polegać na odnowie i rozbudowie Książęcego Miasta Buuren – siedziby władz Zjednoczonego Księstwa. Właśnie. Z założenia. Te uległy jednak niewielkiej zdaje się zmianie, gdyż w efekcie doszło do lokacji nowo-starego miasta tuż przy granicy stolicy. Na scenę dziejową powraca Erenburg, pokazany na mapie sprzed 10 lat w rejonie obecnego Buuren. Później jednak słuch o mieście niemalże zaginął. Tzw. mapa traktatowa z grudnia 2004 roku, która była wynikiem wysiłku Wielkiej Trójki (Dreamland, Sarmacja, Scholandia) już Erenburga nie pokazywała. Minęło znów kilka lat nim miasto pojawiło się na powrót jednak pod inną nazwą – Książęcego Miasta Buuren. To w czasach panowania Martina de Joustina stanowiło przez pewien okres stolicę Księstwa Furlandii, przeniesioną z Alhambry, do której wszak na krótko prawa stołeczne powróciły w 2011 roku, przed zjednoczeniem Furlandii z Luindorem. W 2012 roku postępujące prace w planowaniu przestrzeni miejskiej w Buuren uwzględniły w planach miejskich zabytek czasów erenburskich – monumentalną twierdzę Erenburg znajdującą się obecnie w Kompleksie Pałacowym Atving. Obecnie zamek przechodzi kolejne remonty i adaptacje. Już teraz znajdują się tam kwatery marynarzy z Floty Moreniki Zachodniej Królewskiej Marynarki Wojennej Dreamlandu, garnizon straży pałacowej oraz apartamenty książęce. Wkrótce zamek będzie gościł kolejne instytucje. Pytanie jednak, czy symbol starego Erenburga nie trafi przypadkiem do odkrywanego i budowanego na nowo miasta? Zobaczymy czy Książę zmieni granice między oboma miastami tak, aby fortyfikacja była w Erenburgu – tam, gdzie jej miejsce. Obecnie Erenburg wyłania się z ziemi i przynależy do Domeny Książęcej, o czym świadczy mitra w herbie miasta. Witamy więc kolejne miasto w siatce urbanizacyjnej Furlandii.

Fragment mapy (Nimitz, Jazłowiecki) z 2003 roku wskazująca lokalizację Erenburga

Z kolei w samej stolicy utworzono niejako „miasto w mieście” – strefę ekonomiczną „Arkofur”, która na podstawie Aktu Erekcyjnego rozpoczyna swoją aktywność w dzielnicy Capital Center. Furlandzko-Hirshberdzka Miejska Strefa Ekonomiczna będzie ukierunkowana na pobudzanie przepływu kapitału społecznego i finansowego pomiędzy Książęcym Miastem Buuren a Hirshberg-Arkopolis – potencjalnym miastem partnerskim Strefy, położonym na Orientyce (stolica Guberni Hirshbergii w Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwie Hirshbergii i Weerlandu). Działania w płaszczyznach kultury, nauki, gospodarki i promocji będą polegać przede wszystkim na prowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnych oraz realizowaniu różnych projektów w biznesie, ochronie środowiska czy infrastrukturze. Redakcja przyjrzy się funkcjonowaniu strefy i inicjatyw gospodarczych Furlandczyków w Hirshbergii i jej mieście stołecznym, a zarazem partnerskim dla Buuren.