Opiniowanie sytuacji Zjednoczonego Księstwa

Z inicjatywy ówczesnego Premiera Edwarda Artura Rada Królestwa 1 lutego 2014 roku rozpoczęła debatę nad sporządzeniem raportu o stanie prowincji Królestwa Dreamlandu: Morlandu, Surmali, Unii Saudadzkiej i Weblandu. Niestety przez cały miesiąc członkowie Rady, którzy wzięli udział w debacie, tj. JE Fabiola de Willibald – Przewodnicząca i przedstawicielka Weblandu, JKW Edward Artur – Premier, JXM Daniel von Witt – przedstawiciel Zjednoczonego Księstwa, JXM Martin Schlesinger-Asketil – przedstawiciel Surmali oraz JE Dino von Djokić-Krieg – reprezentant Morlandu, nie byli w stanie dojść do konstruktywnych wniosków, a Przewodnicząca nie zakończyła dotąd samoczynnie wygasłej dyskusji. Rzecz rozbiła się nie tyle nawet o zakres przedmiotowy takiego raportu, ale nawet o sens jego sporządzenia, przed czym przestrzegała Przewodnicząca Rady Królestwa. Wynik okazał się więc prosty do przewidzenia przez wnikliwych obserwatorów – kolejna pusta gadanina.

Władze Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru przygotują raport o stanie Prowincji

Władze Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru przygotują raport o stanie Prowincji

Dyskusja na temat stanu prowincji Królestwa co jakiś czas wraca. Obecną ku temu okazję dał także JKM Marcin I Mikołaj, który po obchodach Święta Monarchii, jakie miały miejsce 9 lutego dokonał objazdu prowincji oraz spotkał się z wszystkimi ich namiestnikami. Na koniec swojego wojażu Dwór Królewski wydał komunikat, w którym stwierdzono wyłącznie, że rozmawiano na temat stanu prowincji i ich planów. Nic więcej. W wyniku objazdu doszło jednak do pewnych zmian – luty zakończył się dymisją Księcia Paula von Panevnicka z Morlandu. Ponadto żaden namiestnik koronny nie przedstawił publicznie informacji, o których tutaj piszemy. Z wyjątkiem Unii Saudadzkiej, której Dwór Książęcy w komunikacie z 12 lutego już bardziej obszernie poinformował, o czym rozmawiano z Królem. Z kolei po fiasku debaty w Radzie Królestwa Buuren wydało kolejny komunikat, tym razem stwierdzający, że władze Zjednoczonego Księstwa samodzielnie i nie oglądając się na inne prowincje przygotują dwuczłonowy raport o stanie Zjednoczonego Księstwa, obejmujący część ilościową i jakościową. Część ilościowa obejmie parametry zgromadzone w takich obszarach, jak: posty na forum dyskusyjnym, serwisy internetowe, system prawny, system sądownictwa, system instytucjonalny i system finansowy. W części jakościowej raportu znajdą się zaś wyniki ankiety, w której można brać udział do 16 marca 2014 r., udzielając odpowiedzi na kilka pytań dotyczących subiektywnej oceny najważniejszych aspektów działania władz publicznych Zjednoczonego Księstwa. Ankieta dostępna jest w serwisie Zjednoczonego Księstwa.

Raport ma zostać opublikowany w marcu.

daniel