Kolej (na) AA

Symbolem uprzemysłowienia a jednocześnie środkiem realizacji tego celu gospodarczego była kolej żelazna. Swoje miejsce znalazła również w dreamlandzkiej historii, kiedy stała się pretekstem do wojny domowej wywołanej przez namiestnika nieistniejącej już dziś prowincji Memphis, Feniksa. Także w samych konfliktach zbrojnych natury wewnętrznej, jakie dotykały Dreamland w początkowym okresie jego istnienia, kolej odgrywała szczególną rolę w działaniach militarnych. Kontrola węzłów i szlaków kolejowych oznaczała większą mobilność wojsk uczestnika konfliktu, a tym samym mogła wydatnie przyczynić się do odniesienia zwycięstwa. W kolejnych latach znaczenie kolei żelaznych było mniejsze, chociaż w prowincjach transport kolejowy stanowił istotną gałąź usług. Rozwinęły się przedsiębiorstwa takie jak Wielkowanckie Linie Kolejowe oraz Senioralne Koleje Dreamlandzkie. Ta druga firma, posiadająca siedzibę w Rodo, weszła później w skład Korporacji SeKoDre, a jej składy kursują po liniach kolejowych Unii Saudadzkiej do dnia dzisiejszego.

Unia Saudadzka posiada najdłuższą sieć kolejową w Dreamlandzie. Liczy 950 km długości (440 km w Furlandii i 510 w Luindorze). W planach jest budowa trzech kolejnych nitek, których realizacja pozwoli podwoić długość szlaków kolejowych w Palatynacie Furlandii. Istniejąca sieć łączy Buuren z Segali oraz Alhambrę przez stolicę Zjednoczonego Księstwa Agendart i stolicę Luindoru Saudade z Alizonem. Ta druga trasa stanowi najdłuższą w Królestwie drogę kolejową i jest trzecią co do długości w Mikroświecie (po liniach na Wirtuazji i Orientyce).

Mapy przemysłu Unii Saudadzkiej z 2012 roku pokazujące m.in. przebieg szlaków kolejowych (kliknij aby powiększyć)

Mapy przemysłu Unii Saudadzkiej z 2012 roku pokazujące m.in. przebieg szlaków kolejowych (kliknij aby powiększyć)

Kolej Alhambra-Alizon (700 km) to droga, po której może biec postęp gospodarczy na ziemiach Unii Saudadzkiej. Należy pamiętać, że na szlaku leżą trzy miejscowości będące pod opieką arystokratów (Alhambra, Alizon, Saudade) oraz serce Księstwa (Agendart). Każde z tych miejsc zaznaczyło swoją obecność w dreamlandzkim życiu publicznym w latach istnienia Prowincji i mogą one nadal nabierać na znaczeniu również z powodu federalnych planów reformy i upowszechnienia systemu lennego, dzięki którym nacisk na rozwój terytorialny byłby większy i wspierany na dodatek przez Koronę. Pamiętać przy tym należy, że JKM Marcin I Mikołaj wydatnie rozwijał branżę kolejową, najpierw w Furlandii, później w Zjednoczonym Księstwie. Pośrednio Król jest także właścicielem Trikk S.A. – producenta taboru i pojazdów szynowych oraz generalnego wykonawcy miejskiej sieci tramwajowej w Książęcym Mieście Buuren.

Kolej żelazna była również istotnym modułem systemu gospodarczego Benebruz, który ostatecznie nie został oddany do użytku. Świadczy to jednak niezbicie o tym, jak wielkie znaczenie gospodarcze mogą posiadać takie szlaki, a władzę ci, którzy będą je kontrolować. Kolej AA może więc stać się przedmiotem żywego zainteresowania kapitalistów z kraju i zagranicy, wśród których powinni znaleźć się włodarze wymienionych miast i osady. Perspektywy przed branżą kolejową mogą być tym większe, jeśli w procesie jej rozwoju uwzględni się nie tylko programy komputerowe umożliwiające projektowanie tras, a głównie taboru, ale również programy jak i systemy, które pozwolą zarządzać całym biznesem kolejowym (przemysł kolejowy i transport kolejowy) jak i siecią biznesów związanych z koleją. Uczyniłoby to wówczas branżę pewnym fundamentem, punktem odniesienia do kierowania rozwojem gospodarki Zjednoczonego Księstwa. Nic, tylko siąść i ruszać w drogę.

daniel