Narodowe totemy

Od początków istnienia człowiek obserwował, podziwiał, a poniekąd i naśladował zwierzęta. Reprezentują one siły boskie i kosmiczne, które ludzie chcieli posiąść lub przynajmniej udobruchać. Stały się naturalnymi i najpowszechniejszymi symbolami, z którymi się utożsamiamy. Wkroczyły do wierzeń, astrologii, polityki i nawet życia codziennego. Również całe narody oddawały się pod opiekę symboli zwierząt. Tym symbolom przyjrzymy się w niniejszym artykule.


 

orzelORZEŁ

Orzeł jest najpopularniejszym symbolem wśród państw wirtualnych. W krajach Wspólnoty Korony Ebruzów spotyka się orły dwugłowe. Są one godłami Dreamlandu i Erboki. Orzeł jest przede wszystkim symbolem siły, stąd jego rodowód przeszedł najpierw przez formacje wojskowe by później trafić na sztandary królów i cesarzy. Uważany jest też za królewskiego ptaka i za takowego uchodzi w królestwie ptaków. Reprezentuje ponadto boskość, dumę i długowieczność, co w przypadku Dreamlandu póki co się sprawdza. Do Królestwa pasuje również przez uosabianie ojcostwa, gdyż jak dobrze wiemy państwo dreamlandzkie dało początek całemu Mikroświatowi, a w sposób bezpośredni przyczyniało się do powstawania i rozwoju wielu krajów. Być może stąd dreamlandzki orzeł posiada dwie głowy – jedną symbolizującą Królestwo, a drugą cały Mikroświat będący jego „dzieckiem”. Brzmi pysznie? Królestwo za takie też uchodzi(ło).

Orzeł jednogłowy jest symbolem państwowym w Al Rajnie, Bialenii, Nordii, Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Sarmacji, Solardii i Skarlandzie. Orzeł znajduje się również w herbie Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja.

Orzeł dwugłowy jest symbolem państwowym w Agurii, Austro-Węgrzech, Brodrii, Dreamlandzie i Erboce.


jednorozec

JEDNOROŻEC

W odróżnienia od orła jednorożca nie można spotkać nigdzie w Mikroświecie… z wyjątkiem wyjątkowego Królestwa Elderlandu. To cudowne stworzenie mimo że ponoć wielokrotnie widziane i opisywane w różnych kulturach świata oficjalnie pozostaje zwierzęciem mitycznym. Symbolizuje mądrość, inteligencję i czystość umysłu. Posiada też wiele innych znaczeń, spośród których warto wymienić szczególnie jeszcze dzikość w kontraście do łagodności i dziewictwa, szlachetność, odwagę, pokój oraz monarchię absolutną. Z całą pewnością wiele z tych przymiotów można przypisać w gruncie rzeczy mało znanemu nam Elderlandowi i jego mieszkańcom. Chociaż dzisiaj Elderland nie jest już tym samym, co sprzed Aktu Komendacji (2012), tak jego klimat znacząco różni się od dreamlandzkiego. Trudno było mu też wykształcić skuteczne mechanizmy demokratyczne, stąd atrybut absolutyzmu mocniej do niego pasuje. Ponadto jednorożec jest symbolem samego Chrystusa (np. niektóre wizje artystyczne przedstawiają Go na jednorożcu u końca świata), a jak niektórzy wiedzą Elderland jest kolebką korporacjonizmu wirtualnego, który godzi nauki społeczne Kościoła z kapitalizmem. Orędownikiem tej ideologii był Lord Strażnik Elderlandu w latach 2012-2014 Simon McMelkor.

Godła państw Wspólnoty Korony Ebruzów

 

SYMBOLE INNYCH PAŃSTW

Dość popularnym symbolem jest również lew, który idealnie pasuje do królestw, sam będąc królem zwierząt lądowych. Symbolizuje majestat, mądrość, dumę, męskość, płodność czy tryumf. Pojawia się w godłach Brytanii, Scholandii, Samundy i Niderlandów, widać go także w herbie Skarlandu, jednak częściej spotyka się go jako dźwigającego tarczę herbową (m.in. w Dreamlandzie). Lew pojawia się w herbie Jego Królewskiej Wysokości Artura I Piotra Wielkiego.

Pozostałe zwierzęta spotykane w symbolach państwowych są przykładami jednostkowymi. W herbie Państwa Kościelnego Rotria widzimy gołębia z gałązką oliwną, symbolizującego czystość, pokój, zwiastowanie. W ten sposób przedstawia się również Ducha Świętego. Ma on więc stricte chrześcijańskie znaczenie.

Z kolei w herbie Hasselandu widnieje wąż, który symbolizuje wodę, boskość (czczony w wielu religiach), a jego wrogiem jest orzeł, co może mieć szczególne znaczenie na linii konfliktu hasselandzko-solardyjskiego o Cyberię (walka orła z wężem).

Ciekawy herb posiada także Nordia, gdzie oprócz wzmiankowanego orła znajduje się byk (wół) oraz smok. Znaczenie smoka jest podobne do znaczenia węża, z tym, że można tutaj dodać jeszcze odwołania do władzy i autorytetu królewskiego, a ponadto waleczności, siły i mądrości. Byk symbolizuje zaś m.in. płodność i siłę. Wszystkie trzy zwierzęta można także znaleźć w kulturze nordyckiej.

Wielka Polondia na swojej fladze i w godle eksponuje natomiast feniksa. Najbardziej znanym znaczeniem feniksa jest odrodzenie i zmartwychwstanie (co szczególnie przydaje się Wielkiej Polondii). Symbolizuje ponadto ogień, Słońce czy sprawiedliwość i umiarkowanie. Tak jak wąż znajduje się w konflikcie z orłem tak feniksowi można przeciwstawiać gołębia.

Istnieje również duża grupa krajów, które w ogóle nie odwołują się do symboli zwierząt. Należą do nich: Ciprofloksja, La Palma, Mikrosławia, Siedmiogród, Surmenia, Trizondal, Wandystan.

daniel