Outsiderzy liderzy

Vaarland i Orientykę łączy nie tylko bliskie położenie, ale m.in. również większy niż gdzie indziej dynamizm ruchu w międzynarodowych stosunkach politycznych. Oba kontynenty przeżywają ponadto identyczne problemy rozkładu do niedawna jeszcze aktywnych państw. I tak z Orientyki zmiecione zostały Victoria czy Eskwilinia, a Austro-Węgry nie potrafią się odsunąć znad przepaści.¹ Natomiast Daleki Wschód przerzedził się z Francji i Wielkiej Polondii, a niedawna potęga – Rzeczpospolita Obojga Narodów, mimo koronacji nowego monarchy zdaje się bardzo poważnie chwiać.

Outsiderzy

Na Nowym Kontynencie upadła koalicja Francji, Nordii i Rzeczpospolitej Obojga Narodów szczególnie od ubiegłego roku dążyła do izolacji Skarlandu. Pomiędzy oboma obozami istniał stan wielkiej wrogości znajdujący upust np. podczas wojny w Estelii Wschodniej, która korzystając z zamieszania wewnątrz Skarlandu, wybiła się na niepodległość. Królestwo dynastii Catalan dopiero niedawno pogodziło się z tym faktem. Mimo tego pstryczka w nos już wcześniej Valencia obrała, jak się okazuje słuszny kurs i związała się politycznie z młodymi państwami pretendującymi pierwotnie do lokacji na Vaarlandzie. Wśród nich są dzisiaj Aguria, La Palma, Niderlandy i kolonia skarlandzka Białogóra. Wspominana koalicja nie godziła się na usytuowanie Agurii i La Palmy na kontynencie, stąd stopniowo na antypodach rodził się nowy archipelag, dzisiaj zwany Antyrą, który mimo małego obszaru jest najgęściej zaludnionym regionem Mikroświata. Skarland na tym skorzystał, gdyż od początku podjął współpracę z outsiderami, których na kontynencie nie chciano, a którzy wkrótce mieli odmienić swój los.

Liderzy

Rada Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa zawiązana przez antyskarlandzką koalicję państw Vaarlandu wraz z nimi posypała się w drobny mak, zaś kontrprojekt rodu Catalan – Rada Vaarlandu i Antyry 4 października br. stała się faktem oraz przejęła schedę po swojej poprzedniczce. Skarland i Aguria zawarły konwencję ws. ziem niczyich Vaarlandu, bardzo sprytnie organizując proces przejmowania kontroli nad sporymi już obszarami Nowego Kontynentu. Mianowicie podczas toczącego się od wakacji szczytu w stolicy Królestwa Skarlandu została zaprezentowana mapa Vaarlandu uwzględniająca nie tylko zmiany granic ale też zmianę terytorium samego Skarlandu, który w tym roku zdecydował, że jego kształt będzie identyczny z połączonymi obszarami realowych państw iberyjskich. Jej autor – JKW Norbert nie tylko oczyścił kontynent z trupów Francji i Wielkiej Polondii ale też przesunął cały Vaarland o około 200 km na wschód, aby zmieścić swój kraj w przystępnym odstępie od Archipelagu Tyrenckiego. Następnie przyjęto konwencję, która kontrolę nad ziemiami niczyimi powierza Radzie Vaarlandu i Antyry (RViA), tj. Skarlandowi i Agurii, gdyż tylko te kraje na tę chwilę są sygnatariuszami dokumentu.

Wystrychnięci na dudka

Opisywane wydarzenia pokazują, jak Skarland i Aguria przechytrzyły resztę kontynentu. Młodszemu krajowi w tej parze jeszcze do niedawna odmawiano terytoriów Vaarlandu pod lokację, a teraz on sam przyjął politykę jaką stosowano wobec niego. Trzeba powiedzieć, że tak na Kontynencie Wschodnim jak i Nowym Kontynencie jest to powszechne podejście w stosunkach międzypaństwowych. Polityki zagraniczne większości krajów tam położonych opierają się na korowodzie proszenia i blokowania lokacji krajów na ziemiach kontynentu. Ziemie niczyje (tylko z nazwy) są przedmiotem wywierania wpływu oraz kontroli. Niektóre stolice poczuwają się do roli opiekuna wszystkich części składowych danego kontynentu. Inne muszą żebrać o piksele i upokarzać się tak w oczach tych, u których żebrzą jak i całego świata. Co gorsze – doświadczeni w ten sposób sami później przyjmują dyskretną metodę ciemiężenia kolejnych żebraków. Niedługo będziemy czekać, gdy nowe państwa Mikroświata będą prosić o lokację na ziemiach francuskich i wielkopolondzkich w stolicach państw RViA.

daniel

¹ Poprzednia wersja zdania brzmiała: „I tak z Orientyki zmiecione zostały Victoria, Winktown, czy Eskwilinia, a Austro-Węgry nie potrafią się odsunąć znad przepaści.” Korektę naniesiono po uwadze Czytelnika.