Czym będziesz Surmenio?

Królestwo Surmeńskie należy nieprzerwanie do jednych z najciekawszych państw Mikroświata i jednocześnie do najbardziej zapalnych ognisk, tak w polityce wewnętrznej jak i zagranicznej. Zawirowania, jakich Surmenia doświadcza w ostatnich miesiącach mogą skończyć się dla tamtejszej państwowości rewolucyjnie, aczkolwiek forma tych przemian jest jak najbardziej pokojowa. Niektórzy z naszych czytelników będą zapewne pamiętać albo chociaż znać z przekazów historycznych, że już raz w dziejach Surmenia była republiką. Dzisiaj historia z Demokracją Surmeńską chce się powtórzyć.

O to, w jaki sposób sytuacja w i wokół Surmenii jest oceniana Mercurius zapytał społeczność międzynarodową w dniach 12-13 sierpnia br. w ankiecie: Monarchia czy republika? W badaniu wzięło udział 39 osób z 19 państw i krajów zależnych, jednak wyniki nie uwzględniają głosu oddanego przez jednego obywatela Surmenii. Jak odpowiadała reszta?

surmenia-pytanie1

55% ankietowanych uważa, że Surmenia powinna pozostać monarchią, natomiast 34% chciałoby zmiany ustroju w Surmenii. Kontrast między zwolennikami monarchii i zwolennikami republiki w Surmenii jest jeszcze wyraźniejszy wśród mieszkańców Orientyki. Tam przeciw zmianie jest prawie 2/3 kontynentu, zaś popiera ją 31%.

Kolejne pytanie odnosiło się do motywacji działań zwolenników wprowadzenia republiki w Surmenii. Ci gromadzą się wokół środowiska Komitetu Wyborczego ZMIANA Razem dla Republiki oraz wybranego właśnie Archonta Zenovjosa Skitjosa, który w swoim expose wyraźnie stwierdził, że będzie dążył do kontynuacji misji opartej na haśle z kampanii wyborczej. Surmeńskie forum pęcznieje od sporów na linii republikanów i monarchistów. Ich argumenty z pewnością wpłynęły na odpowiedzi naszych respondentów.

surmenia-pytanie2

29% ankietowanych ocenia pozytywnie motywacje republikanów, z czego 11% uważa je za znakomite, zaś 18% za racjonalne. Odmiennego zdania jest aż 55% mikronautów (w tym 26% uważa racje republikanów za nieracjonalne, a 29% za szalone). Na kontynencie wschodnim argumenty republikanów są pozytywnie odbierane przez 25% osób, zaś negatywnie przez 69%, przy czym należy zaznaczyć, że oceny mieszkańców Ostii są surowsze.

Kolejne dwa pytania dotyczyły oceny rządów osób, które uosabiają w Surmenii monarchię i mogą uosabiać przyszłą republikę, czyli króla i archonta.

surmenia-pytanie3

Rządy Króla Markosa Viktorjosigosa pozytywnie (bardzo dobrze lub dobrze) oceniło 53% ankietowanych na świecie i 57% na Orientyce, natomiast negatywnie (źle lub bardzo źle): 13% na świecie i tylko 6% na Orientyce.

surmenia-pytanie4a

surmenia-pytanie4b

surmenia-pytanie4c

Oceny rządów archontów były już bardzo zróżnicowane. Bardzo dobrze oceniono rządy ostatniego, umiarkowanego archonta Orjona Surmy (69% na plus wśród wszystkich mikronautów i 75% wśród mieszkańców Orientyki), który praktycznie nie zebrał żadnych negatywnych ocen. Zupełnie inaczej sytuacja ma się z jego poprzednikiem – kontrowersyjnym Mikisigosem, który zakończył rządy samobójstwem – pozytywne oceny jego rządów wydało 12-13% mikronautów, zaś negatywne aż 71-75%! Bardzo ciekawe wyniki odnotowano też dla rządów Eligjosigosa – prawie połowa ankietowanych nie mogła dokonać żadnej oceny, co znaczy, że ten archont niczym większym się nie wyróżnił, przez co nie został na świecie zauważony, a w końcu zapomniany. Negatywnie jego pracę oceniło zaś ok. 30% ankietowanych, a pozytywnie od 6 do 8%.

Więcej niż jeden głos nadszedł z Austro-Węgier, Skarlandu, Bialenii, Sarmacji, Dreamlandu, Kugarii i La Palmy.

surmenia-pytanie5metryczka

Opinia społeczności międzynarodowej różni się więc znacząco od nastrojów i oczekiwań w samej Surmenii, praktycznie rzecz biorąc w sposób symetryczny. Tam bowiem Archont Zenovjos Skitjos i jego poplecznicy mający spore poparcie społeczne zdecydowanie kroczą do celu, któremu na imię Demokracja Surmeńska. Czy cel ten osiągną? Jakie będą tego skutki?

daniel