Brak jubilatów w Święto Narodzenia

Coś niedobrego dzieje się w Królestwie Dreamlandu. A jeśli tak, to tym samym również w Księstwie Furlandii i Luindoru. Dobitnie świadczy o tym fakcie praktyczny brak jubilatów w saudadzkie Święto Narodzenia, przypadające w dniu chrześcijańskiego Bożego Narodzenia. Przed rokiem cieszono się z narodzin 14 osób, z których 5 było aktywnych na przełomie 2016 i 2017 roku. W 2017 roku narodziły się tylko 4 nowe osoby, z których żadna nie jest już aktywna. Mało tego, część osób narodzonych wcześniej także wycofało się z życia publicznego.

Święto Narodzenia zostało ustanowione pod koniec 2013 roku, aby pielęgnować tradycję świętowania narodzin Królestwa Dreamlandu na lokalnym podwórku, a także wszystkich nowych obywateli Królestwa, którzy zarejestrowali się w danym roku kalendarzowym jako obywatele Księstwa Furlandii i Luindoru. Spadający przyrost naturalny oraz wyhamowanie wymiany pokoleniowej mogą oznaczać poważne problemy dla żywotności organów Księstwa oraz sprawności działania jego samego.

Podekscytowanie renesansem edwardiańskim oraz unikatowy na tle innych jednostek podziału administracyjnego Królestwa napływ młodych obywateli do Unii Saudadzkiej, dał nadzieję na rozruszanie lokalnych instytucji. W tym celu zreformowano Dwór Książęcy, rozruszano Radę Księstwa, utworzono hanzy, pozostawiono otwartymi aż 8 miast oraz postawiono na rozwój kilku flagowych dóbr Księstwa, jak Saudadzkie Siły Zbrojne czy Książęca Szkoła Rycerska. Utrzymanie dobrego zarządu nad całą tą strukturą będzie bardzo trudne w coraz słabszych warunkach demograficznych. Objawy spowolnienia najbardziej widoczne są w większej liczbie miast, ale i Radzie Księstwa, w której aktywnie i konstruktywnie udziela się coraz mniejsza liczba poddanych Księcia.

Ta osteoporoza osłabiająca podstawy całego państwa ma wpływ na nie samo, chociaż na pierwszy rzut oka Unici powinni być dumni np. z faktu, że mieszkańcy Furlandii i Luindoru stanowią bezwzględną większość składu Parlamentu Królewskiego. Dodać warto, że w większości są tkanką aktywną w obradach tego organu władzy federalnej. Gdy jednak opuści się Pałac Parlamentu i wyjdzie na ulice stolicy to nie widać na nich za często nie tylko Unitów, ale również mieszkańców terenów na wschód od Furlandii i Luindoru.

Powody stojącego u wrót 2018 roku kryzysu demograficznego i aktywnościowego, które w końcu przełożą się na kryzys władzy, nie leżą jednak na szczeblu krajowym, ale na szczeblu federalnym. Pierwszorzędnym winowajcą usychania dreamlandzkiego drzewa jest wandalizacja życia publicznego, za co odpowiedzialne są najbardziej ordynarne jednostki, które nie zamieszkują jednak na szczęście Księstwa, ale mają również na nie przemożny wpływ. Wzrastająca liczba inwektyw, manipulowanie wiedzą i pomówieniami na temat życia realnego mikronautów oraz przyzwolenie na łamanie prawa i dochodzenie do coraz większego głosu przez administratorów i moderatorów forum (czyli niekonstytucyjne organy władzy) są wyzwaniami, z którymi uporać muszą się przede wszystkim Unici, którzy stanowią większość parlamentarną władną formować system prawny tak, by odpowiadał systemowi wartości zakorzenionemu w naszej prowincji.

Unia Saudadzka, która grała i nadal gra pierwsze skrzypce wśród innych jednostek podziału administracyjnego kraju, powinna przełożyć swój wciąż duży potencjał na moc polityczną, aby zniszczyć coraz wyraźniejsze objawy choroby toczące dreamlandzki organizm. Wysiłki mieszkańców Unii Saudadzkiej na rzecz zwiększenia dynamiki życia i poprawy jego atmosfery powinny być skoncentrowane zarówno na rozwoju własnego podwórka, jak również całego Królestwa. Te pierwsze powinny dotyczyć upiększania wizerunku prowincji, tworzenia interaktywnego środowiska do zabawy, ochrony nowych obywateli przed jadowitym językiem pobratymców ze wschodu oraz udzielania nowicjuszom maksimum wsparcia na początkowym etapie rozwoju. W skali federalnej Unici powinni natomiast przypuścić ofensywę kulturalną opartą o kanon starego Dreamlandu, t.j. wysoki poziom debaty publicznej, bez stosowania barbarzyńskich metod dyskusji przywleczonych do Królestwa z zewnątrz.

Przed Królestwem Dreamlandu rok 2018 – rok okrągłego jubileuszu dwudziestolecia powstania naszej ojczyzny. Świadomi dorobku tego okresu oraz wysiłków naszych przodków czynionych po to, abyśmy w dalszym ciągu stanowili wzór dla całego świata i posiadali to szczęście bycia Dreamlandczykami, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby Nowy Rok został zapamiętany jako jeden z lepszych w naszej historii i byśmy przeszli przez nadchodzący kryzys w miarę suchą stopą.