Category Archives: Obieżyświat

Prywatny folwark Kłopockiego

Powszechnie występującą zmorą państw wirtualnych jest nielegalne wykorzystywanie posiadanych uprawnień administracyjnych i moderacyjnych na forach tych państw do celów pacyfikacji przeciwników. Problem z takimi zachowaniami sprowadza się do zwykłych nadużyć…

Problem terytoriów spornych

Przy okazji ostatniej publikacji map kontynentów przez Królewski Instytut Kartograficzny zostały przez niego ukazane dotychczas dwa z trzech miejsc na świecie, które są określane mianem terytorium spornego. W KIK przez…

Czym będziesz Surmenio?

Królestwo Surmeńskie należy nieprzerwanie do jednych z najciekawszych państw Mikroświata i jednocześnie do najbardziej zapalnych ognisk, tak w polityce wewnętrznej jak i zagranicznej. Zawirowania, jakich Surmenia doświadcza w ostatnich miesiącach…

Mapa… ach ta mapa

Królewski Instytut Kartograficzny działający bardzo prężnie od początku 2013 roku na swoim koncie ma już dwa wydania mapy Mikroświata, w tym to wczorajsze, najnowsze. Ledwo też została ta mapa wydana…

Nowe lądy – efekt fałdowania faradońskiego

Zdarzenia geologiczne, o których pisaliśmy kilka dni temu były w toku również w dniach 7-9 kwietnia, kiedy to mieliśmy do czynienia z procesami lądotwórczymi i górotwórczymi, okrzykniętymi przez naukowców mianem…

Elderland traci grunt pod nogami?

Niepokojące wieści napłynęły z Królewskiego Instytutu Kartograficznego o sytuacji w zachodniej części Królestwa Elderlandu. Wydano komunikat, w którym czytamy: Królewski Instytut Kartograficzny ponawia ostrzeżenia dla regionów Królestwa Elderlandu: Tanequetil, Gorandia,…

Extra omnes

Państwo Kościelne Rotria to jeden z ciekawszych krajów na arenie międzynarodowej Orientyki. Bezpośrednio nawiązują do dziedzictwa państwa kościelnego i pomniejszych włoskich księstw okresu renesansu. Na czele całej hierarchii stoi nieusuwalny,…

Rodziny (v)świata

Rodzina to nic innego jak podstawowa komórka społeczna. Tak zapewne brzmi większość definicji tego terminu w podręcznikach do wiedzy o społeczeństwa. Czy można więc zbudować rodzinę w mikronacji? Czy jest…

Trup Orientyki

Monarchia Austro-Węgierska jest już trupem Orientyki? Czy na takie pytanie można dzisiaj z całą stanowczością odpowiedzieć? Wszystkie przesłanki mówią, że tak. Niestety, Monarchia Austro-Węgierska swoje najlepsze czasy ma już za…

Na nieznanych wodach

200 kilometrów na południowy zachód od Książęcego Miasta Buuren można napotkać dziewiczy ląd, który niegdyś zajmowało dość silne jak na tamte czasy państwo – Cesarstwo Aztec. Do dnia dzisiejszego pozostały…