Category Archives: Polityka krajowa

Gdy kot śpi, myszy harcują

Aktywność polityczna Dreamlandczyków ostatnimi czasy wzrasta. Widać to szczególnie w opozycji, zarówno parlamentarnej jak i pozaparlamentarnej. Pojawiają się nowe inicjatywy i projekty polityczne, a ludzie zauważają, że Rząd Królewski grzęźnie…

‚Saga: Zmierzch’ – Biurokracja i Urząd Państwa (1)

Mikroświat się kurczy. Istnieją stare jak świat zagrożenia i pojawiają się nowe. Sytuacja dynamicznie się zmienia i dziś może być niebezpieczniejszym od wczoraj. W wielu państwach dziś tęskni się za tym, co było wczoraj, jednak na ogół tylko na gruncie romantycznych westchnień, a nie…

Rząd prokrastynatorów

W związku z coraz bardziej dokuczliwą nieobecnością i brakiem skoordynowanych działań Rządu Edwarda Artura przeprowadzono w dniach 11-18 luty br. badanie ankietowe, w którym zadano Dreamlandczykom pytanie zasadnicze: Czy Rząd Edwarda…

‚Szybki start’ – miesiąc pracy Parlamentu Królewskiego

Jednoizbowy Parlament Królewski złożony z Izby Poselskiej to od jakiegoś czasu najbardziej zinstrumentalizowany organ władzy publicznej w Królestwie. Jego zależność od innych ciał władczych pokazują nam pierwsze miesiące obecnej jego…

Minister Svoboda patrzy na wzrost

50 dni minęło od powołania Ministra Spraw Wewnętrznych JKW Pavla Svobody. Można by powiedzieć 50 dni minęło jak jeden dzień, gdyż streszczenie dotychczasowych rządów ministra zmieścić się może z powodzeniem…

Dobrze policz członków Rządu

Powszechnie wiadomym jest, iż Królestwem Dreamlandu już półtora miesiąca rządzi gabinet Jego Królewskiej Wysokości Edwarda Artura. 22. grudnia 2013 roku Król mocą postanowienia królewskiego powołał do jego składu 4 ministrów:…

Kogo potrzebujemy? Proletariuszy czy kognitariuszy?

Mikroświat to przykład globalnej wioski informacyjnej. Procesy globalizacyjne, odznaczające się w szczególności wzrostem współzależności oraz przepływem informacji, towarzyszą mu nie tyle od momentu powstania areny międzynarodowej, tj. od nawiązania stosunków…

Obudził się?

Wróćmy się o kilka, kilkanaście dni wstecz. Mijają 2 tygodnie od wyborów do Izby Poselskiej, ujawnienia jej składu, wyłonienia Rządu Królewskiego. Mijają pierwsze dni od ostatecznego urządzenia się Ministrów Korony…

Sok z „kriegowskiej pomarańczy”

Po jedenastu dniach od swojego powołania, 2 stycznia 2014 r. Premier Edward Artur Krieg przemówił w Parlamencie Królewskim do obecnego tam Króla, zgromadzonych posłów oraz Narodu Dreamlandzkiego. Jak na wstępie…

Wypieki, obżarstwo, gwiazda POP, czyli święta święta i po świętach

Przez Królestwo przetoczyły się wybory do Izby Poselskiej wskutek nieznacznego skrócenia kadencji tej izby parlamentu. IP spod numeru XXII przeszła do historii. Przyczyną przyspieszonych wyborów było dążenie do poprawy reprezentatywności…