Category Archives: Polityka międzynarodowa

Od małego rozkroku do szpagatu

9 sierpnia 2017 roku Karolina von Lichtenstein, Sarmatka z krwi i kości, wstąpiła na tron Królestwa Dreamlandu jako Karolina Aleksandra. 3 tygodnie później Elderlandczycy powierzyli jej koronę również u siebie….

Małżeństwo z rozsądku

Minęły już trzy miesiące od zawarcia przez Królestwo Dreamlandu z Królestwem Scholandii traktatu, na mocy którego druga z wymienionych monarchii stała się integralną częścią federacji dreamlandzkiej uzyskując status prowincji. Akcesja…

Mapa… ach ta mapa

Królewski Instytut Kartograficzny działający bardzo prężnie od początku 2013 roku na swoim koncie ma już dwa wydania mapy Mikroświata, w tym to wczorajsze, najnowsze. Ledwo też została ta mapa wydana…

Przegrali zanim zaczęli

Konflikt pomiędzy Wielkim Księstwem Solardii a Królestwem Hasselandu o Cyberię trwa i przybiera na sile. Szczegółów na temat politycznych podłoży tej wojny można szukać w artykułach „Kuriera” (pierwszy, drugi), dlatego…

Bolesny aspekt sporu o Awarę Południową, czyli prawda o wojnie

Koniec 2014 roku w stosunkach międzynarodowych jest niezwykle barwnym okresem. Z całą pewnością można powiedzieć, że czego mogło zabraknąć w trakcie całego roku, tak u jego schyłku możemy już obserwować…

Outsiderzy liderzy

Vaarland i Orientykę łączy nie tylko bliskie położenie, ale m.in. również większy niż gdzie indziej dynamizm ruchu w międzynarodowych stosunkach politycznych. Oba kontynenty przeżywają ponadto identyczne problemy rozkładu do niedawna…

Nasza dalsza droga – W kierunku dyplomacji dynastycznej

Królestwo Dreamlandu stoi u progu kolejnego generalnego remontu, którego plany przedstawiła Korona. Z Dworu Królewskiego wypłynął projekt reformy konstytucyjnej, za którą pójść mają zmiany na wszystkich szczeblach i rodzajach władzy…

Nasza dalsza droga – WKE wewnątrz czy ponad?

Królestwo Dreamlandu stoi u progu kolejnego generalnego remontu, którego plany przedstawiła Korona. Z Dworu Królewskiego wypłynął projekt reformy konstytucyjnej, za którą pójść mają zmiany na wszystkich szczeblach i rodzajach władzy…

Nowe rozdanie w Eklezji

Dziś w nocy Centralna Komisja Wyborcza opublikowała wyniki wyborów do XXX kadencji Eklezji Królestwa Surmeńskiego. Czy można być zaskoczonym wynikami? Nie. Dla obserwatorów politycznej sceny Surmenii były one bardzo przewidywalne….

Extra omnes

Państwo Kościelne Rotria to jeden z ciekawszych krajów na arenie międzynarodowej Orientyki. Bezpośrednio nawiązują do dziedzictwa państwa kościelnego i pomniejszych włoskich księstw okresu renesansu. Na czele całej hierarchii stoi nieusuwalny,…