Komentowanie

Drogi Czytelniku, w trosce o dobro i szacunek każdej osoby, o której mówi jakikolwiek opublikowany artykuł oraz dowolnego użytkownika niniejszego serwisu Redakcja Mercurius Furlandiae uprasza o stosowanie netykiety oraz niestosowanie przemocy i agresji słownej, w tym w szczególności słów powszechnie uznawanych za wulgarne, nieumieszczanie treści o gorszącym charakterze, obscenicznych lub odnośników do stron internetowych o takiej treści, reklam i innych serwisów internetowych niepowiązanych z mikronacjami bez wyraźnego związku z treścią publikowanego komentarza.

Naruszanie powyższych zasad przez użytkowników będzie wiązać się z umieszczaniem użytych słów wulgarnych na „czarnej liście komentarzy”, co w efekcie będzie skutkować przyszłym kwalifikowaniem wypowiedzi z ich zawartością jako spamu.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i prawdziwość informacji umieszczanych w komentarzach.

Dziękujemy za wyrozumiałość i żywimy nadzieję na kulturalną debatę na naszych łamach.

(Niniejsze zasady obowiązują od dnia 25. marca 2014 r.;
ostatnia aktualizacja: 29 marca 2014 r.)