O mikronacyjnym nacjonalizmie

Narodzonej Partii Burżuazyjnej, co było do przewidzenia w ślad za pejoratywnym rozumieniem w polskiej części Mikroświata słowa „burżuazja”, została przyklejona przy okazji kolejna łatka utrzymana w toku tego opacznego rozumowania…

Unijne lenna górą

Tradycja nadań ziemskich, którą zapoczątkowano w nieistniejącym już dzisiaj Księstwie Luindoru, jest z wielkim powodzeniem kontynuowana w Unii Saudadzkiej. Mimo iż Marchia Dhatar, którą w 2007 roku otrzymał Jego Ekscelencja…

Nabrać wiatru w żagle

Zjednoczone Księstwo Furlandii i Luindoru razem z Republiką Weblandu objęły patronat nad organizowanymi po raz pierwszy regatami żeglarskimi na trasie z Książęcego Miasta Buuren do Letrib. Po stronie Unii Saudadzkiej…

Renesans urbanizacji furlandzkiej

Furlandia mimo swojego peryferyjnego położenia coraz mocniej się urbanizuje. Obecnie na obszarze ok. 57 tys. km kwadratowych położonych jest pięć miast: Agendart, Alhambra, Buuren, Rodo i Segali. 4 spośród nich…

Bombowa polityka zagraniczna

Odwołany Prezydent Ministrów Rządu Austro-Węgierskiego Jego Ekscelencja Victorio Mortuus, jak zostało na forum dyskusyjnym Monarchii pokazane, w polityce zagranicznej stosuje bombowe zwroty typu: wymazać, przesiedlić, weryfikować (rozumiane tu jako „zastępować…

Wielkie przetasowanie, nowe rozdanie

Kampania wyborcza w pełni. Liczba kandydatów w wyborach do Izby Poselskiej identyczna jak w poprzednich wyborach. Również stosunek działaczy partyjnych do polityków niezrzeszonych jest ten sam, jednak o mandaty starają…

Flota Moreniki Zachodniej w Buuren

Armia Królewska przeżywa fazę burzliwego rozwoju, według doniesień z Sztabu Generalnego – fermentu przed zaprowadzeniem szerszych i unikatowych na skalę Mikroświata zmian systemowych. Królestwo Dreamlandu, obok systemów głównych (CRM, CRIP,…

Ławica to czy kleks?

Mimo że sprawa nie dotyczy Królestwa Dreamlandu bezpośrednio, a tym bardziej Furlandii, należy przyjrzeć się często ostatnio powtarzanemu na forum słowu „kolonia”. Według tradycyjnego rozumienia tego słowa kolonią jest terytorium,…

Polityczny „gest Kozakiewicza”

W polityce, zwłaszcza międzynarodowej, szczególnego znaczenia nabierają niektóre z całego szeregu narzędzi polityków i dyplomatów, służąc realizacji określonych celów politycznych oraz zwiększania znaczenia i pozycji państwa na arenie międzynarodowej. Do…

Szczęśliwy luty

Miesiąc luty, mroźny, zimowy, jest dla obywateli Księstwa szczęśliwszy niż wszystkie inne miesiące roku. Na przestrzeni lat najwięcej doniosłych dla obywateli Prowincji wydarzeń miało miejsce właśnie w lutym. Zacznijmy od…