Małżeństwo z rozsądku

Minęły już trzy miesiące od zawarcia przez Królestwo Dreamlandu z Królestwem Scholandii traktatu, na mocy którego druga z wymienionych monarchii stała się integralną częścią federacji dreamlandzkiej uzyskując status prowincji. Akcesja…

Więźniowie-ministrowie i stan wyjątkowy

Jednoosobowy Rząd Pavla Svobody funkcjonuje od przeszło czterech miesięcy. Powodem jest najkrótsza ławka w historii Królestwa oraz przedłużający się kryzys o czym świadczy trwający nadal stan wyjątkowy. Zdążyli się do…

Czym będziesz Surmenio?

Królestwo Surmeńskie należy nieprzerwanie do jednych z najciekawszych państw Mikroświata i jednocześnie do najbardziej zapalnych ognisk, tak w polityce wewnętrznej jak i zagranicznej. Zawirowania, jakich Surmenia doświadcza w ostatnich miesiącach…

Zróżnicowanie krajów starej monarchii

Starzejące się państwa wirtualne, chcąc zachować pewne szanse przeżycia muszą rozważyć podejmowanie takich reform, których rezultaty będą lepiej wpasowywać się w oczekiwania społeczne oraz pasować do wielkości i struktury społeczeństwa….

Lichwiarze z Mikro

Pieniądze, które mamy są narzędziem wolności. Pieniądze, za którymi się uganiamy – narzędziem niewoli. (J. J. Rousseau) Pieniądze – niezwykle wrażliwy, a często także drażliwy temat również w mikronacjach. Z…

Mapa… ach ta mapa

Królewski Instytut Kartograficzny działający bardzo prężnie od początku 2013 roku na swoim koncie ma już dwa wydania mapy Mikroświata, w tym to wczorajsze, najnowsze. Ledwo też została ta mapa wydana…

Szansa w powrocie do korzeni

Królestwo Dreamlandu stoi praktycznie w miejscu. Impas wywołany przez Króla propozycją zmiany Konstytucji dokładnie rok temu ujął w błogim śnie całe społeczeństwo, poczynając od członków rządu i parlamentu, a na…

Nowe lądy – efekt fałdowania faradońskiego

Zdarzenia geologiczne, o których pisaliśmy kilka dni temu były w toku również w dniach 7-9 kwietnia, kiedy to mieliśmy do czynienia z procesami lądotwórczymi i górotwórczymi, okrzykniętymi przez naukowców mianem…

Elderland traci grunt pod nogami?

Niepokojące wieści napłynęły z Królewskiego Instytutu Kartograficznego o sytuacji w zachodniej części Królestwa Elderlandu. Wydano komunikat, w którym czytamy: Królewski Instytut Kartograficzny ponawia ostrzeżenia dla regionów Królestwa Elderlandu: Tanequetil, Gorandia,…

Przegrali zanim zaczęli

Konflikt pomiędzy Wielkim Księstwem Solardii a Królestwem Hasselandu o Cyberię trwa i przybiera na sile. Szczegółów na temat politycznych podłoży tej wojny można szukać w artykułach „Kuriera” (pierwszy, drugi), dlatego…