Neuropa w ogniu wojny

Patrząc na mapy Mikroświata z różnych okresów historycznych można dostrzec wiele państw czerpiących wzorce, wprost naśladujących bądź kopiujących państwa realne. Często znajduje to swój wyraz właśnie na mapie, która prezentuje…

Pat w polityce

Spirala dławiącej się polityki trwa w najlepsze, jakby obecny system polityczny chciał jak najszybciej ustąpić miejsca następnemu. Niestety ten nie jest jeszcze gotowy m.in. właśnie z powodu przerażającego zniechęcenia wszystkich…

Immunitety – sprzeczne i potencjalnie niebezpieczne?

Wolność od odpowiedzialności byłaby dla wielu ludzi ziszczeniem marzeń, a w wersji skrajnej mieszać się wręcz z szkaradną cechą ludzkiego charakteru: nieodpowiedzialnością. Niestety (lub na szczęście) takowa w pełnej wersji…

10 synonimów Dreamlandu

Ponad miesiąc temu Królestwo Dreamlandu ukończyło 16 lat. Podczas ubiegłorocznych obchodów z sentymentem wspominano przeszłość, a w Radiu Rocznica prowadzonym przez króla seniora Pavla Svobodę roztrząsano znaczenie i analogie słowa…

Nasza dalsza droga – Skażenie i szanse administracji rządowej

Król Marcin I Mikołaj postanowił zburzyć dreamlandzkie królestwo zbudowane z klocków i postawić je na nowo z kart, w talii których niezależnie od koloru widnieć mają te same wizerunki figur….

Nasza dalsza droga – Premierem być

Król Marcin I Mikołaj postanowił zburzyć dreamlandzkie królestwo zbudowane z klocków i postawić je na nowo z kart, w talii których niezależnie od koloru widnieć mają te same wizerunki figur….

Kolej (na) AA

Symbolem uprzemysłowienia a jednocześnie środkiem realizacji tego celu gospodarczego była kolej żelazna. Swoje miejsce znalazła również w dreamlandzkiej historii, kiedy stała się pretekstem do wojny domowej wywołanej przez namiestnika nieistniejącej…

Nasza dalsza droga – Demokracja, tylko świętowana inaczej

Król Marcin I Mikołaj postanowił zburzyć dreamlandzkie królestwo zbudowane z klocków i postawić je na nowo z kart, w talii których niezależnie od koloru widnieć mają te same wizerunki figur….

Przeklęta ziemia

Pogodynka zapowiadała pierwsze w tym roku upały. Kraj w całej swej rozciągłości miał być skąpany w promieniach słonecznych, dzięki czemu podczas pierwszych dni maja ludzie mogliby wyciągnąć grille do przydomowych…

Nasza dalsza droga – W kierunku dyplomacji dynastycznej

Królestwo Dreamlandu stoi u progu kolejnego generalnego remontu, którego plany przedstawiła Korona. Z Dworu Królewskiego wypłynął projekt reformy konstytucyjnej, za którą pójść mają zmiany na wszystkich szczeblach i rodzajach władzy…