Tag Archives: Austro-Węgry

Neuropa w ogniu wojny

Patrząc na mapy Mikroświata z różnych okresów historycznych można dostrzec wiele państw czerpiących wzorce, wprost naśladujących bądź kopiujących państwa realne. Często znajduje to swój wyraz właśnie na mapie, która prezentuje…

Wiosenne porządki w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej

Koniec zimy przynosi ze sobą finał rozgrywek piłkarskich odbywających się pod egidą Mikroświatowej Unii Piłkarskiej – Pucharu Interkontynentalnego. Po emocjonującej fazie grupowej i późniejszych niespodziankach, w finale zobaczymy reprezentację Królestwa…

Trup Orientyki

Monarchia Austro-Węgierska jest już trupem Orientyki? Czy na takie pytanie można dzisiaj z całą stanowczością odpowiedzieć? Wszystkie przesłanki mówią, że tak. Niestety, Monarchia Austro-Węgierska swoje najlepsze czasy ma już za…

Kontynenty Mikroświata

Artykuł przedrukowany za zgodą Królewskiego Instytutu Kartograficznego Wstęp Kontynenty (z łac. continens – łączny) są podstawowymi jednostkami podziału Mikroświata wyodrębnianymi przez geografię. Drugą grupą tych jednostek podziału są oceany, stanowiące…

Bombowa polityka zagraniczna

Odwołany Prezydent Ministrów Rządu Austro-Węgierskiego Jego Ekscelencja Victorio Mortuus, jak zostało na forum dyskusyjnym Monarchii pokazane, w polityce zagranicznej stosuje bombowe zwroty typu: wymazać, przesiedlić, weryfikować (rozumiane tu jako „zastępować…

Ławica to czy kleks?

Mimo że sprawa nie dotyczy Królestwa Dreamlandu bezpośrednio, a tym bardziej Furlandii, należy przyjrzeć się często ostatnio powtarzanemu na forum słowu „kolonia”. Według tradycyjnego rozumienia tego słowa kolonią jest terytorium,…