Tag Archives: Elderland

Znowu kipi spod pokrywki

Na ebruzjańskiej scenie politycznej dorobiłem się kilku przeciwników w różnych kategoriach wagowych. Piszę o scenie ebruzjańskiej, ponieważ toczące się walki i spory okazjonalnie wkraczają na terytorium Królestwa Elderlandu, znajdującego się…

Kontynenty Mikroświata

Artykuł przedrukowany za zgodą Królewskiego Instytutu Kartograficznego Wstęp Kontynenty (z łac. continens – łączny) są podstawowymi jednostkami podziału Mikroświata wyodrębnianymi przez geografię. Drugą grupą tych jednostek podziału są oceany, stanowiące…

Krok milowy dla międzynarodowych stosunków gospodarczych

Wczoraj późnym wieczorem dyplomaci trzech państw: Dreamlandu, Elderlandu i Surmenii podpisali umowę gospodarczą określającą prawne ramy współpracy gospodarczej w takich płaszczyznach jak wymiana walutowa, wymiana handlowa, inwestycje strategiczne. Umowę zawarto na…